Opublikowano: 22-05-2016Niewielki zbiór zapytań SQL i komend dla SQLite.

Schemat bazy danych:

.schema

Tworzenie tabeli z kluczem obcym, jeśli wcześniej nie istniała:

Podzapytanie:

Wstawienie lub zastąpienie wiersza. Jeśli wiersz istniał wcześniej powoduje nadanie nowemu wierszowi tego samego ID (wykonane podzapytanie zwraca ID albo NULL).

Można również użyć INSERT OR IGNORE (nie zmienia wartości klucza głównego).

Transakcje:Comments powered by Disqus