Posty o Bash

Zmienne środowiskowe w systemie Linux

Zmienne środowiskowe to dodatkowe dane przekazywane do uruchamianego programu. Ustawiane są podczas uruchamiania systemu, procesu logowania użytkownika oraz w trakcie pracy powłoki systemowej...

  • « Starsze
  • ...
  • Nowsze »