Chyla Theme for Emacs

Przygotowałem motyw dla edytora Emacs z dominującym kolorem zielonym.

Motyw dostępny jest na GitHubie (https://github.com/chyla/ChylaThemeForEmacs) oraz w repozytorium MELPA.

Instalacja z repozytorium MELPA

  1. Upewnij się, że aktywowałeś repozytorium MELPA w swojej konfiguracji.
  2. W edytorze wywołaj package-install (M-x package-install).
  3. Wpisz nazwę pakietu – chyla-theme – i naciśnij enter.
  4. Motyw zostanie pobrany i zainstalowany.

Użycie

  1. Wywołaj funkcję load-theme (M-x load-theme).
  2. Wpisz chyla i zatwierdź enterem.

Screenshots

/images/emacs-chyla-theme.png

Screenshot edytora z ustawionym motywem.