Kompilacja i instalacja

Przy kompilacji programu ze źródeł zalecanym katalogiem do instalacji oprogramowania jest katalog:

/usr/local/<nazwa_programu>/

Oprogramowanie zostanie zainstalowane w katalogu:

/usr/local/slas/

Oczywiście jest możliwa instalacja aplikacji w innym katalogu, lecz należy pamiętać, że poszczególne kroki kompilacji i instalacji mogą się różnić od tych przedstawionych poniżej.

Biblioteka wymagana jest do działania zarówna agenta, serwera, jak i Basha. Agent i serwer nie musi być zainstalowany na tej samej maszynie.

Podane poniżej polecenia przygotowane są z myślą o dystrybucji Debian GNU/Linux (i pochodnych np. Ubuntu) z systemd, co nie oznacza, że nie zadziałają na innych dystrybucjach z systemd.

Kompilacja i instalacja biblioteki

 1. W pierwszym kroku należy wygenerować skrypty służące do sprawdzenia systemu pod kątem wymaganych bibliotek oraz kompilacji biblioteki. W tym celu w katalogu ze źródłami biblioteki (katalog libslas) należy wykonać polecenie:

  ./autogen.sh
  
 2. W kolejnym kroku należy przygotować źródła aplikacji sprawdzając system pod kątem wymaganych bibliotek i generując odpowiednie pliki Makefile:

  ./configure --disable-shared --prefix=/usr/local/slas
  
 3. Kompilacja aplikacji:

  make -j 2
  
 4. Instalacja w katalogu docelowym:

  sudo make install
  

Po poprawnej instalacji w katalogu docelowym powinny znajdować się pliki nagłówkowe oraz biblioteki:

ls -Al /usr/local/slas/
drwxr-sr-x 3 root staff 4096 May 5 13:57 include
drwxr-sr-x 2 root staff 4096 May 5 13:57 lib

Kompilacja i instalacja serwera

Kompilacja serwera (źródła znajdują się w katalogu server) składa się z następujących kroków:

 1. Ustawienie zmiennych środowiskowych wskazujących na lokalizację biblioteki:

  export LDFLAGS="$LDFLAGS -L/usr/local/slas/lib/"
  export CPPFLAGS="$CPPFLAGS -I/usr/local/slas/include/"
  
 2. Wygenerowanie skryptów konfiguracyjnych:

  ./autogen.sh
  
 3. Sprawdzenie systemu i wygenerowanie plików Makefile:

  ./configure --prefix=/usr/local/slas
  
 4. Kompilacja aplikacji:

  make -j 2
  
 5. Instalacja aplikacji:

  sudo make install
  
 6. Uruchomienie aplikacji podczas startu systemu wymaga również utworzenia dowiązań do skryptów startowych:

  sudo ln -s /usr/local/slas/etc/init.d/slas-server /etc/init.d/slas-server
  sudo ln -s /usr/local/slas/etc/init.d/slas-dbus /etc/init.d/slas-dbus
  sudo systemctl enable slas-server
  sudo systemctl enable slas-dbus
  

Kompilacja i instalacja agenta

Kompilacja agenta (źródła znajdują się w katalogu agent) składa się z następujących kroków:

 1. Ustawienie zmiennych środowiskowych wskazujących na lokalizację biblioteki:

  export LDFLAGS="$LDFLAGS -L/usr/local/slas/lib/"
  export CPPFLAGS="$CPPFLAGS -I/usr/local/slas/include/"
  
 2. Wygenerowanie skryptów konfiguracyjnych:

  ./autogen.sh
  
 3. Sprawdzenie systemu i wygenerowanie plików Makefile:

  ./configure --prefix=/usr/local/slas
  
 4. Kompilacja aplikacji:

  make -j 2
  
 5. Instalacja aplikacji:

  sudo make install
  
 6. Uruchomienie aplikacji podczas startu systemu wymaga również utworzenia dowiązań do skryptów startowych:

  sudo ln -s /usr/local/slas/etc/init.d/slas-agent /etc/init.d/slas-agent
  sudo systemctl enable slas-agent
  

Kompilacja i instalacja Basha

Kompilacja shella (źródła znajdują się w katalogu agent/bash/bash-4.3) składa się z następujących kroków:

 1. Ustawienie zmiennych środowiskowych wskazujących na lokalizację biblioteki:

  export LDFLAGS="$LDFLAGS -L/usr/local/slas/lib/"
  export CPPFLAGS="$CPPFLAGS -I/usr/local/slas/include/"
  
 2. Wygenerowanie skryptów konfiguracyjnych:

  ./autogen.sh
  

Wynik tej komendy zwiera ostrzeżenie:

m4/bash-aclocal.m4:7: warning: underquoted definition of BASH_C_LONG_LONG
m4/bash-aclocal.m4:7:  run info Automake 'Extending aclocal'
m4/bash-aclocal.m4:7:  or see http://www.gnu.org/software/automake/manual/automake.html#Extending-aclocal
 1. Sprawdzenie systemu i wygenerowanie plików Makefile:

  ./configure --prefix=/usr/local/slas-bash
  
 2. Kompilacja aplikacji:

  make -j 2
  
 3. Instalacja aplikacji:

  sudo make install