Konfiguracja Basha

Konfiguracja zmodyfikowanego Basha znajduje się w pliku etc/bash_slas.conf. Istotną zmienną jest bash_socket_path - określa ona ścieżkę do gniazda typu UNIX, którym będą przesyłane dane do agenta. Ścieżka ta musi wskazywać na ten sam plik, którego ścieżkę wpisano w konfiguracji agenta (etc/slas-agent/agent.config).

Zmienna logfile wskazuje na plik, w którym będą umieszczane logi związane z aplikacją - np. informacje o połączeniu sieciowym. enable_debug zmienia szczegółowość zapisywanych informacji.

Przykład konfiguracji (dla instalacji agenta w karalogu /usr/local/slas):

logfile=/var/log/slas-bash.log
bash_socket_path=/usr/local/slas/var/run/slas-agent/bash.socket
enable-debug=0