Przygotowanie środowiska

Do kompilacji aplikacji wymagane jest GCC w wersji co najmniej 4.9. Poprzednie wersje nie implementują standardu C++11 w wystarczającym stopniu.

Instalacja wymaganych pakietów

Do poprawnej kompilacji wymagane są następujące biblioteki:

 • Boost
 • SQLite
 • D-Bus
 • FANN

oraz aplikacje:

 • git
 • autoconf
 • automake
 • libtool

Polecenie instalacji wymaganych pakietów dla dystrybucji Ubuntu oraz Debian Gnu/Linux:

sudo apt-get install autoconf automake libtool gcc g++ \
           libboost-all-dev libdbus-1-dev \
           libsqlite3-dev libfann-dev