debian-pax-flags

Narzędzie do grupowego nakładania flag PaX na pliki wykonywalne.

Fork projektu linux-pax-flags autora Henning Mueller (nning) przystosowany dla dystrybucji Debian/GNU Linux. Zawiera obszerną bazę gotowych do użycia konfiguracji.

Pobieranie

Kod źródłowy dostępny jest w repozytorium git w serwisie GitHub. Polecenie do sklonowania repozytorium:

git clone https://github.com/chyla/debian-pax-flags

Strona man jest dostępna tutaj.