Fork/Join

Schemat problemu

Result solve(Problem problem) {
 if (problem is small)
  directly solve problem
 else {
  split problem into independent parts
  fork new subtasks to solve each part
  join all subtasks
  compose result from subresults
 }
}

ThreadPool

 • zarządzanie zadaniami pomiędzy wątkami
 • każdy wątek ma swoją listę zadań (worker queue)
 • zadanie należy do wątku, w którym zostało utworzone
 • work-stealing

źródło: Doug Lea, A Java Fork/Join Framework, State University of New York at Oswego

work-stealing

Child stealing - wątek, który wykonywał zadanie wywołujące fork() kontynuuje je oddając nowo utworzone zadanie do listy zadań

Continuation stealing - wątek, który wykonywał zadanie wywołujące fork() oddaje je do listy zadań, a sam wykonuje nowo utworzone zadanie

Co po join()?

Stalling - wątek, który wywołał fork(), będzie kontynuował pracę po wywołaniu join()

Greedly - ostatni wątek, który wywoła join() będzie kontynuował pracę

Zastosowanie w aplikacjach

Fork/Join Framework

Główne metody ForkJoinPool:
 • execute() – wykonuje zadanie asynchronicznie
 • invoke() – wykonuje zadanie synchronicznie
 • invokeAll() – wykonuje kilka zadań synchronicznie
Główne metody ForkJoinTask:
 • fork() – wykonuje zadanie asynchronicznie
 • invoke() – wykonuje zadanie synchronicznie
 • invokeAll() – wykonuje kilka zadań synchronicznie
 • join() – oczekuje na zakończenie zadania i wraca jego wynik

Dziękuję za uwagę

Adam Chyła

SpaceForward
Left, Down, Page DownNext slide
Right, Up, Page UpPrevious slide
POpen presenter console
HToggle this help