Apache Piped Logs

W Apache dostępna jest opcja „Piped Logs”, która umożliwia przesyłanie logów do innego programu za pomocą potoków. Program docelowy jest uruchamiany, a na jego standardowe wejście zapisywane są logi.

Wykorzystanie potoków można skonfigurować za pomocą dyrektywy CustomLog. Zamiast podawać w niej ścieżkę do pliku, w którym mają zostać zapisane logi, podajemy ścieżkę do programu poprzedzoną znakiem | lub |$.

Przykład:

CustomLog "|$/bin/patlms-apache-helper --socket /var/run/patlms-apache.sock --logfile /var/log/patlms/apache-helper.log " apache_module

Sam znak | powoduje uruchomienie podanej aplikacji przez Apache, natomiast |$ uruchomienie aplikacji poprzez shella uruchomionego przez Apache.

Z dokumentacji: One important use of piped logs is to allow log rotation without having to restart the server. The Apache HTTP Server includes a simple program called rotatelogs for this purpose.

Literatura

  1. Apache - Log Files