EduVM

Maszyna wirtualna VirtualBox z zainstalowanym Xubuntu wraz z narzędziami programistycznymi dla Pythona i C++. Zawiera tylko wolne oprogramowanie, zgodne z założeniami DFSG (sprawdzane za pomocą check-dfsg-status - vrms).

W maszynie wirtualnej znajdziesz:

 • interpreter języka Python 3 (CPython);

 • kompilator języka C++ (GCC, Clang);

 • środowiska programistyczne:

  • PyCharm Community,

  • Microsoft Visual Studio Code (ze względów licencyjnych nie jest bezpośrednio zainstalowany, lecz jest pobierany przy pierwszej próbie uruchomienia);

  • Qt Creator,

  • KDevelop,

 • narzędzia Python (np. venv, virtualenv, pyenv, black, flake8, pylint, pycodestyle);

 • narzędzia C++ (np. GDB, cmake, ninja, KCachegrind, Cppcheck, gcovr, GoogleTest);

Pełną listę oraz wersje poszczególnych pakietów znajdziesz na stronie wydania.

Pobieranie

Do pobrania maszyny wirtualnej potrzebujesz klienta BitTorrent ze wsparciem dla webseeding. Klient BitTorrent zadba o poprawne pobranie pliku - w przypadku błędów podczas transmisji danych, tylko niepoprawny fragment pliku zostanie pobrany ponownie. Polecam qBittorrent. Odradzam Transmission, gdyż w niektórych przypadkach nie rozpoczyna pobierania.

Po zainstalowaniu klienta otwórz plik .torrent (dostępny w sekcji Wydania), aby rozpocząć pobieranie.

Wskazówka: Nie ograniczaj prędkości wysyłania danych, od niej również zależy prędkość pobierania danych.

Wydania