Nota prawna

Administratorem strony jest Adam Chyła. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail adam@chyla.org.

  1. Ochrona treści. Niniejszy Portal korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Jakiekolwiek kopiowanie, odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione.

  2. Wykorzystanie treści. Kopiowanie treści możliwe jest tylko po udzieleniu zgody przez właściciela Portalu – chyba że przy danym tekście zaznaczono inaczej.

  3. Przeznaczanie treści. Treści dostępne w Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów dostępnych w Portalu. Stanowczo odradza się działań niezgodnych z prawem. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z prawem, z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

  4. Ograniczenie odpowiedzialności. Dokładamy staranności, aby zapewnić możliwie wysoką jakość i rzetelność treści publikowanych w Portalu. Nie odpowiadamy jednak za błędy, aktualność oraz kompletność publikowanych informacji. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody poniesione w wyniku wykorzystania zawartych w Portalu danych. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treści znajdujące się w hiperlinkach umieszczonych w niniejszym Portalu. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika

  5. Monitorowanie działania Portalu. Informujemy, iż działania użytkownika w niniejszym Portalu są monitorowane oraz składowane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności.

  6. Bezpieczeństwo portalu. Próby naruszenia bezpieczeństwa portalu są monitorowane. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności zagrażających bezpieczeństwu Portalu. W przypadku wykrycia tego typu działań, zostaną podjęte odpowiednie czynności – włączając w to wykorzystanie środków prawnych.