Vim - Zaawansowany edytor tekstu

Spis treści

 1. Wstęp - instalacja Vim

 2. Podstawowe polecenia - omówienie działania edytora z listą przydatnych skrótów klawiszowych

 3. Dystrybucje - gotowe konfiguracje Vim

  • Instalacja space-vim

  • Konfiguracja - dostosowanie space-vim do naszych potrzeb

   • Warstwy

   • Klasyczne skróty klawiszowe (CTRL-C itp.)

   • Aliasy na literówki w poleceniach (np. :Wq zapisze bufor i opuści edytor)

Wstęp

Przed przystąpieniem do pracy z edytorem Vim musimy upewnić się, że jest on zainstalowany w naszym systemie. Edytor można pobrać ze strony domowej projektu - dostępne są m.in. wersje dla Windows, Unix oraz Mac.

../../_images/vim-download.png

Pobieranie edytora na stronie domowej projektu.

W systemie Linux najwygodniejszym sposobem jest instalacja pakietu przygotowanego przez opiekunów dystrybucji. W tych bazujących na Debianie należy zainstalować pakiet vim oraz vim-gtk (dla trybu graficznego), natomiast w dystrybucjach bazujących na RHEL/Fedora pakiety to vim-enhanced oraz vim-X11 odpowiednio.

Podstawowe polecenia

Po instalacji Vim nie zachwyca. Na pewno nie zachwyca nowych użytkowników - ani pod względem obsługi, ani pod względem wyglądu. Co prawda dostępny jest tutorial (polecenie konsoli: vimtutor) prezentujący podstawowe polecenia edytora, jednak próg wejścia, w możliwość swobodnego poruszania się, jest nadal wysoki.

../../_images/vim-konsola.png

Vim uruchomiony w oknie konsoli.

../../_images/vim-gtk.png

Vim uruchomiony z wykorzystaniem graficznego interfejsu.

Po uruchomieniu Vim działa w trybie NORMAL, jest to tryb wpisywania poleceń. Polecenia te pozwalają poruszać się po edytorze - np. wykonać operację kopiuj/wklej, przejść na koniec pliku itp.

Po wydaniu jednoliterowego polecenia i Vim przejdzie do trybu INSERT (WPROWADZANIE) - ogólnie mówiąc, jest to tryb, w którym możemy zmieniać otwarty plik. Status informujący o aktywacji tego trybu znajdziemy w lewym dolnym rogu. By powrócić do trybu NORMAL naciskamy klawisz ESC.

../../_images/vim-insert.png

Vim w trybie INSERT.

Vim może pracować również w trybie VISUAL (WIZUALNY). W trybie tym możemy zaznaczyć tekst i wykonać na nim żądane polecenie (np. wytnij). Po wykonaniu polecenia Vim automatycznie zmieni tryb na NORMAL. Klawisza ESC używamy, by opuścić tryb bez wprowadzania zmian.

../../_images/vim-visual.png

Vim w trybie VISUAL.

Oto lista trybów, z których często korzystam:

Polecenie

Tryb

Opis

i

wprowadzanie

modyfikowanie tekstu

v

wizualny

zaznaczanie tekstu

CTRL + v

wizualny blokowy

zaznaczanie tekstu blokami

V

wizualny liniowy

zaznaczanie tekstu liniami

Oprócz trybów warto znać kilka innych poleceń. Podobnie jak wyżej, przedstawione subiektywnie (dwukropek oznacza przejście do linii poleceń):

Polecenie

Opis

dd

wytnij linię (delete)

dw

wytnij słowo (delete)

yy

kopiuj linię (yank)

yw

kopiuj słowo (yank)

P

wklej powyżej/przed kursorem

p

wklej poniżej/za kursorem

/

przeszukaj zawartość bufora

u

cofnij

CTRL + r

ponów

:e <nazwa>

otwarcie pliku

:w

zapis bufora

:w <nazwa>

zapis bufora do pliku o wybranej nazwie

:ls

lista otwartych buforów

:b <numer>

przejdź do bufora

:bd

zamknięcie bufora

:split

podziel okno poziomo

:split <nazwa>

podziel okno poziomo i otwórz plik

:vsplit

podziel okno pionowo

:vsplit <nazwa>

podziel okno pionowo i otwórz plik

:q

zamknięcie okna

CTRL + w <strzałka>

przejście do okna po lewej/prawej stronie, na górze/dole

:! <polecenie>

wykonanie polecenia powłoki

Zapewne niektórzy zwrócili uwagę na słowo delete przy słowie wytnij oraz yank przy kopiuj. Wynika to z faktu, że w Vimie właśnie tak te operacje się nazywają. Pewne rozważania na ten temat można znaleźć na StackExchange.

Polecenia można ze sobą łączyć. Poniższe zapisze bufor do pliku, a następnie zamknie otwarte okno:

:wq

Oczywiście powyższa lista nie jest kompletna, Vim oferuje dużo więcej poleceń. Oto kilka stron, na których możesz o nich przeczytać:

Dystrybucje

Vim może być czymś więcej, niż tylko zwykłym edytorem tekstu - może być środowiskiem programistycznym. W tym celu należy skonfigurować Vima (plik ~/.vimrc) do naszych potrzeb, zainstalować odpowiednie dodatki i je skonfigurować albo… wykorzystać konfigurację utworzoną przez innych - tak zwaną dystrybucję. Oczywiście dystrybucja taka jest odpowiednio przygotowana, by jej użytkownicy mogli ją dostosowywać.

Chyba najpopularniejszą dystrybucją jest spf13-vim. Na jej stronie internetowej znajdziemy opis instalacji i dokumentację. Inną dystrybucją jest space-vim i to właśnie jej poświęcę uwagę.

Instalacja space-vim

Uwaga

Polecenia konsoli, pokazane w dalszej części artykułu, przygotowane zostały z myślą o użytkownikach systemu Linux. W przypadku innych systemów operacyjnych polecenia te mogą się różnić.

Instalacja została opisana na stronie: https://liuchengxu.github.io/space-vim/#docs

Przed przystąpieniem do instalacji musimy upewnić się, że mamy zainstalowany program git oraz edytor vim z obsługą języka Python.

Poniższe polecenia Vim pomogą sprawdzić, czy Python jest obsługiwany:

:echo has('python')
:echo has('python3')

Jeśli którekolwiek z nich wyświetli 1 to znaczy, że nasz Vim posiada wsparcie dla języka Python.

Instalację przeprowadzamy z konta użytkownika, który ma tej dystrybucji używać, poprzez wydanie polecenia:

bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/liuchengxu/space-vim/master/install.sh)"
../../_images/vim-space-vim-instalacja.png

Proces instalacji dystrybucji space-vim.

Po krótkiej chwili możemy uruchomić edytor. Z pewnością zauważymy, że teraz wygląda on zupełnie inaczej.

../../_images/vim-space-vim-konsola.png

space-vim uruchomiony w oknie konsoli.

../../_images/vim-space-vim-gtk.png

space-vim uruchomiony z wykorzystaniem graficznego interfejsu.

Konfiguracja

Instalacja dystrybucji tylko z uwagi na jej wygląd nie jest niczym szczególnym, ważne są dodatki. Otwórzmy zatem plik konfiguracyjny i dostosujmy dystrybucję do naszych potrzeb. Oczywiście całą operację wykonamy za pomocą Vima.

 1. Otwieramy plik konfiguracyjny ~/.spacevim (domyślny plik konfiguracyjny to ~/.vimrc, jednak na potrzeby dystrybucji został on zmieniony). Będąc w trybie NORMAL wykonujemy polecenie:

  :e ~/.spacevim
  

  Naszym oczom ukaże się taki plik konfiguracyjny:

  " You can enable the existing layers in space-vim and
  " exclude the partial plugins in a certain layer.
  " The command Layer is vaild in the function Layers().
  " Use exclude option if you don't want the full Layer,
  " e.g., Layer 'better-defaults', { 'exclude': 'itchyny/vim-cursorword' }
  function! Layers()
  
   " Default layers, recommended!
   Layer 'fzf'
   Layer 'unite'
   Layer 'better-defaults'
  
  endfunction
  
  " Put your private plugins here.
  function! UserInit()
  
   " Space has been set as the default leader key,
   " if you want to change it, uncomment and set it here.
   " let g:spacevim_leader = "<\Space>"
   " let g:spacevim_localleader = ','
  
   " Install private plugins
   " Plug 'extr0py/oni'
  
  endfunction
  
  " Put your costom configurations here, e.g., change the colorscheme.
  function! UserConfig()
  
   " If you enable airline layer and have installed the powerline fonts, set it here.
   " let g:airline_powerline_fonts=1
   " color desert
  
  endfunction
  

  Plik ten możemy podzielić na trzy części według widocznych funkcji - warstwy, dodatki użytkownika oraz konfigurację użytkownika.

  Warstwa (Layer) to zbiór dodatków - np. warstwa python zawiera dodatki pozwalające na pracę ze skryptami języka Python.

  Dodatki użytkownika to poszczególne dodatki dla Vima, które chcemy włączyć.

  Konfiguracja użytkownika umożliwia zmianę poszczególnych opcji Vima - np. używanego schematu kolorów.

 2. Zobaczmy jakie warstwy oferuje nam space-vim:

  > ls ~/.space-vim/layers/
  +checkers  +distributions generate_layers.py LAYERS.md +programming +tools      +vim
  +completion +fun      +lang        +misc   +themes    +version-control
  

  Po sprawdzeniu katalogu dystrybucji widać, że zostały one podzielone ze względu na ich role. Jako programista jestem zainteresowany językami C, C++ oraz Python:

  > ls ~/.space-vim/layers/+lang/
  c-c++  elm   go    html javascript markdown scala    vue
  elixir erlang graphviz java latex    python  typescript
  

  Sprawdźmy jakie dodatki zostaną zainstalowane z warstwą python:

  > cat ~/.space-vim/layers/+lang/python/packages.vim
  MP 'tmhedberg/SimpylFold',  { 'for': 'python' }
  MP 'python-mode/python-mode', { 'for': 'python' }
  

  Proponuję rozejrzeć się chwilę po dostępnych warstwach.

 3. W celu włączenia nowych warstw musimy wyedytować funkcję Layers. W moim przypadku włączone zostały warstwy: c-c++, python oraz git:

  function! Layers()
  
   " Default layers, recommended!
   Layer 'fzf'
   Layer 'unite'
   Layer 'better-defaults'
  
   Layer 'c-c++'
   Layer 'python'
  
   Layer 'git'
  
  endfunction
  

  Po zmianie funkcji Layers należy ponownie uruchomić edytor, aby nowe dodatki zostały zainstalowane.

 4. Wiele osób narzeka na konieczność używania dziwnych poleceń w Vimie. Zainstalujmy dodatek novim-mode, który doda obsługę klasycznych skrótów klawiszowych (ich dokumentacja znajduje się tutaj).

  W tym celu należy wyedytować funkcję UserInit:

  function! UserInit()
  
   " Space has been set as the default leader key,
   " if you want to change it, uncomment and set it here.
   " let g:spacevim_leader = "<\Space>"
   " let g:spacevim_localleader = ','
  
   " Install private plugins
   " Plug 'extr0py/oni'
  
   Plug 'tombh/novim-mode'
  
  endfunction
  

  Oczywiście po tej zmianie ponownie uruchamiamy edytor i cieszymy się standardowymi skrótami klawiszowymi. Jestem dość sceptycznie nastawiony do tego dodatku, ale może komuś przypadnie do gustu. Przedstawiam go bardziej jako ciekawostkę.

  Jedna ważna uwaga: ALT + ; oraz ALT + c sprawi, że otworzy się wiersz poleceń Vim. Ten skrót może się przydać, gdy wpadniemy w tarapaty.

 5. Na koniec możemy zmienić konfigurację Vima. Ustawmy inny schemat kolorów oraz pożyczmy od spf13-vim konfigurację odpowiedzialną za utworzenie aliasów do typowych błędów w poleceniach:

  " Put your costom configurations here, e.g., change the colorscheme.
  function! UserConfig()
  
   " If you enable airline layer and have installed the powerline fonts, set it here.
   " let g:airline_powerline_fonts=1
   color desert
  
   " Fix common typos like :W, :Q, etc
   command! -bang -nargs=* -complete=file E e<bang> <args>
   command! -bang -nargs=* -complete=file W w<bang> <args>
   command! -bang -nargs=* -complete=file Wq wq<bang> <args>
   command! -bang -nargs=* -complete=file WQ wq<bang> <args>
   command! -bang Wa wa<bang>
   command! -bang WA wa<bang>
   command! -bang Q q<bang>
   command! -bang QA qa<bang>
   command! -bang Qa qa<bang>
  
  endfunction