OpenWRT Low Throughput

Zmiana parametrów offloading pomaga zwiększyć przepustowość, przynajmniej na TP-Link Archer A7 AC1750 (hw ver 5).

# for software offload
uci set firewall.@defaults[0].flow_offloading='1'

# for hardware offload
uci set firewall.@defaults[0].flow_offloading_hw='1'

# save settings
uci commit

# restart firewall to apply these settings
/etc/init.d/firewall restart

Można również spróbować poniższych:

  • zmienić MTU (maximum transmission unit) interfejsów na większe,

  • zmienić nice procesu hostapd (np. na -20),

  • wyłączyć IPv6 lub IPv4 i używać tylko jednego z nich,

  • zaktualizować OpenWRT (problem jest mniej widoczny na 23.05, niż na 22.*),

  • po ustawieniu offload, co jakiś czas pomaga restart usługi firewall: /etc/init.d/firewall restart.

Na OpenWRT 23.05, z wflow_offloading=1, MTU=4000, nice=-20, wyłączonym IPv6, testując jednym klientem, blisko routera udaje się osiągnąć lekko ponad 280Mbps.

Źródła

  1. New OpenWrt installation on a TP-Link Archer C7 v2 is slow - speed cut in half

  2. OpenWrt software offloading configuration