Funkcje - Definicja i wywołanie funkcji, przekazywanie argumentów, zwracanie wartości

Funkcje w matematyce

Funkcja (łac. functio, -onis „odbywanie, wykonywanie, czynność”) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanie każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. 1

Przykład:

f(x) = x + 1

y = f(4)
y = 4 + 1
y = 5
1

https://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja

Definicja i wywołanie funkcji

Funkcja to wydzielona część programu wykonująca pewne operacje. Nazwa funkcji ma istotne znaczenie, określa ona czynność, którą dana funkcja wykonuje. Poprzez użycie odpowiedniej nazwy można wywołać konkretną funkcję, czyli wykonać kod w niej zapisany.

Dobrze napisana funkcja wykonuje tylko jedną czynność.

Tworzenie funkcji w języku Python rozpoczynamy od słowa kluczowego def. Zaraz po nim następuje nazwa funkcji, nawiasy okrągłe oraz dwukropek. Przypomnijmy: dwukropek na końcu linii oznacza, że w kolejnej linii następuje odpowiednio wcięty blok kodu złożony z co najmniej jednej linii.

def czesc():
  print("Czesc!")

czesc()

Każdy blok kodu powinien zawierać dokładnie cztery spacje. Jest to wymaganie określone w dokumencie PEP 8, do którego zaleceń stosują się programiści Pythona.

Przekazywanie argumentów

Parametry funkcji umieszczane są w nawiasach okrągłych umieszczonych za nazwą funkcji. Argumenty przekazujemy w nawiasach okrągłych podczas wywoływania funkcji.

def czesc(imie):
  print("Czesc " + imie + "!")

czesc("Janusz")

Podczas przekazywania argumentu możemy również podać nazwę parametru.

def czesc(imie):
  print("Czesc " + imie + "!")

czesc(imie="Janusz")

Pytanie

Załóżmy, że mamy funkcję przyjmującą dwa parametry: imie oraz miasto.

Czy korzystając z nazw parametrów możemy zmienić kolejność ich występowania?

def czesc(imie, miasto):
  print("Czesc " + imie + "!")
  print("Widze, ze jestes z miasta", miasto)

czesc(miasto="Wroclaw", imie="Janusz")

Odpowiedź: Tak.

Pytanie

Załóżmy, że mamy funkcję przyjmującą dwa parametry:: imie oraz miasto.

Czy program zadziała dobrze, gdy przekażemy argumenty ze zmienioną kolejnością nie podając nazw parametrów?

def czesc(imie, miasto):
  print("Czesc " + imie + "!")
  print("Widze, ze jestes z miasta", miasto)

czesc("Wroclaw", "Janusz")

Odpowiedź: Nie.

Przekazywanie argumentów - Argumenty domyślne

Dla parametry funkcji można ustanowić pewne konkretne wartości, nazywamy je argumentami domyślnymi.

Argumenty domyślne pozwalają wywołać funkcję bez podawania jednego lub większej liczby argumentów.

def czesc(imie, miasto, komunikat="Czesc"):
  print(komunikat, imie + "!")
  print("Widze, ze jestes z miasta", miasto)

czesc("Janusz", "Wroclaw")
czesc("Alicja", "Wroclaw", "Milego dnia")

Pytanie

Czy argument domyślny możemy przypisać do parametru miasto?

Innymi słowy, czy dowolny parametr bez podanego argumentu domyślnego może znajdować się za parametrami z argumentami domyślnymi?

def czesc(imie, miasto="Wroclaw", komunikat):
  print(komunikat, imie + "!")
  print("Widze, ze jestes z miasta", miasto)

czesc("Alicja", "Milego dnia")

Odpowiedź: Nie.

Zwracanie wartości

Z czasem stopień skomplikowania naszych funkcji rośnie, ich zadaniem będzie wykonanie pewnych obliczeń i zwrócenie wyniku.

Wartości z funkcji zwracane są przy pomocy słowa kluczowego return.

def dodawanie(a, b):
  z = a + b
  return z

wynik = dodawanie(2, 3)
print("Wynik:", wynik)

Pytanie

Co to znaczy zwrócić wartość z funkcji?

Odpowiedź: Bardzo ogólnie możemy powiedzieć, że zwrócenie wartości oznacza podstawienie obliczonego wyniku (wartości wskazanej słowem return) w miejsce wywołania funkcji.

Wartości zwracane z funkcji nie muszą być tylko liczbami. Funkcje mogą zwracać dowolne obiekty (np. listy, krotki, słowniki).

Pytanie

Co robi poniższy kod?

def produce_numbers(n):
  i = 0
  numbers = []
  while i < n:
    numbers.append(i)
    i = i + 1
  return numbers

for i in produce_numbers(5):
  print("Element:", i)

Przekazywanie argumentów - ciąg dalszy

Funkcje w języku Python mogą przyjmować dowolnie wiele argumentów. W tym celu został opracowany specjalny parametr *args przechowujący dodatkowe nienazwane argumenty przekazane do funkcji.

Nazwa args jest umowna.

def czesc(imie, *args):
  print("Czesc " + imie + "!")
  for s in args:
    print("Czesc " + s + "! (args)")

czesc("Janusz", "Maciej", "Mateusz")

Dostępny jest także parametr **kwargs przechowujący dodatkowe nazwane argumenty przekazane do funkcji. kwargs jest słownikiem, gdzie kluczem jest nazwa parametru, a wartością przekazany argument.

Nazwa kwargs jest umowna.

def czesc(imie, **kwargs):
  nazwa = imie
  if "nazwisko" in kwargs:
    nazwa = nazwa + " " + kwargs["nazwisko"]
  print("Czesc " + nazwa + "!")

czesc("Janusz")
czesc("Anna", nazwisko='Nowak')

Literatura

 1. Funkcje

 2. Więcej o funkcjach