Wprowadzenie do języka Python - Pierwszy program

Python

Język powstał na początku lat dziewięćdziesiątych, jego twórcą jest Guido van Rossum (do roku 2018 dożywotni dyktator 1 2 3).

Python to wysokopoziomowy język, w którym programista może szybko napisać własną aplikację. Krótki czas potrzebny do wytworzenia oprogramowania czyni z niego idealne narzędzie do prototypowania. Na uwagę zasługuje również fakt, że został zaprojektowany jako język interpretowalny, a pisanie w nim skryptów jest względnie łatwe.

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania. Ową tezę potwierdzają rankingi popularności, w których Python znajduje się na wysokiej pozycji.

1

https://pl.wikipedia.org/wiki/Benevolent_Dictator_for_Life

2

https://www.artima.com/weblogs/viewpost.jsp?thread=235725

3

https://mail.python.org/pipermail/python-committers/2018-July/005664.html

Wybrane zastosowania Pythona

Web:

Testowanie:

Data science:

Skryptowanie:

Język a interpreter

język programowania, inform. narzędzie do formułowania programów dla komputerów; jest językiem formalnym, którego składnia określa zasady zapisu programów (w sposób jednoznaczny i łatwy do analizy), a semantyka przypisuje programom ich interpretację (określa efekty działania programu zapisanego w języku programowania). 4

interpreter [ang.], interpretator, inform. program wykonujący program zapisany w pewnym języku programowania w ten sposób, że tekst programu jest czytany i natychmiast wykonywany (odwrotnie niż w przypadku kompilatora, tłumaczącego tekst programu na postać, którą można potem wielokrotnie wykonywać); 5

4

źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/jezyk-programowania;3917948.html

5

źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/interpreter;3915168.html

Python 2 a Python 3

Aktualnie dostępna jest wersja 3 języka, Python 2 nie jest już rozwijany.

Początkowo koniec wsparcia (dostarczanie poprawek błędów związanych z bezpieczeństwem 6) wyznaczono na 2015 rok, jednak pod naciskiem społeczności okres ten wydłużono o 5 lat, aż do 1 stycznia 2020 roku.

6

https://www.python.org/dev/peps/pep-0373/

Wymagane oprogramowanie

Do rozpoczęcia pracy z językiem Python wymagane są dwa elementy:

  • zainstalowany interpreter języka Python - skupiamy się na języku Python 3, dlatego wymagany jest interpreter właśnie tej wersji (zalecany interpreter to CPython w wersji co najmniej 3.7);

  • edytor tekstu lub zintegrowane środowisko programistyczne - zalecanym środowiskiem jest PyCharm w wersji Community z co najmniej 2018 roku.

Możliwe jest również korzystanie z interpretera oraz środowiska programistycznego dostępnego online https://repl.it/ (niektórych zadań nie da się zrealizować przy pomocy tego narzędzia).

Hello World!

imie = input("Podaj swoje imię: ")

print("Cześć", imie)
  • brak funkcji głównej (np. main)

  • funkcje wbudowane 7

  • brak określenia typu zmiennej (nazwy)

  • brak średnika na końcu linii

Uwaga! Funkcja input() zawsze zwraca wartości typu napisowego (string).

7

https://docs.python.org/3/library/functions.html

Literatura

  1. General Python FAQ

  2. Python For Beginners