(Write-Up) Misja 003 - Długie obliczenia

Write-up z misji Gynvaela Coldwinda, treść misji została zaprezentowana na końcu streamu Gynvael’s Livestream #39: RPC, czyli zdalne API. Dla przypomnienia umieszczam ją, wraz z dodatkowym kodem źródłowym, poniżej:

MISJA 003      goo.gl/ZPQvV0        DIFFICULTY: ██░░░░░░░░ [2/10]

Tym razem nie trzeba nic robić. Wystarczy uruchomić poniższy skrypt, chwilkę
poczekać, a hasło zostanie wypisane. No, taką dłuższą chwilkę...
#!/usr/bin/python
def magic1(a, b):
 o = 0
 i = 0
 while i < a:
  o += 1
  i += 1
 i = 0
 while i < b:
  o += 1
  i += 1
 return o
def magic2(a, b):
 o = 0
 i = 0
 while i < b:
  o = magic1(o, a)
  i += 1
 return o
n1 = int("2867279575674690971609643216365"
     "4161626212087501848651843132337"
     "3373323997065608342")
n2 = int("1240905467219837578349182398365"
     "3459812983123659128386518235966"
     "4109783723654812937")
n = magic2(magic1(n1, n2), 1337)
print hex(n)[2:-1].decode("hex").splitlines()[0]

W kodzie źródłowym widzimy dwie funkcje - magic1 i magic2.

Spójrzmy na pierwszą z nich. Jest to funkcja realizująca operację dodawania dwóch liczb, wykonana za pomocą dwóch pętli while, by spowolnić obliczenia.

Druga funkcja realizuje operację mnożenia. Podobnie jak poprzednia, również została wykonana za pomocą pętli while, by spowolnić obliczenia.

Zmieńmy, więc implementację tych dwóch funkcji i spróbujmy wykonać skrypt. Jest on napisany w Pythonie 2 - możemy to poznać po wywołaniu instrukcji print:

#!/usr/bin/python

def magic1(a, b):
  return a + b

def magic2(a, b):
  return a * b

n1 = int("2867279575674690971609643216365"
     "4161626212087501848651843132337"
     "3373323997065608342")
n2 = int("1240905467219837578349182398365"
     "3459812983123659128386518235966"
     "4109783723654812937")
n = magic2(magic1(n1, n2), 1337)
print hex(n)[2:-1].decode("hex").splitlines()[0]

Wynik działania:

Haslo: "WolneOprogramowanie!"

Mamy flagę, ale co dzieje się w drugiej części programu?

Big integers

Python posiada wsparcie dla dużych liczb. W poniższym przykładzie mogą zdziwić tylko znaki cudzysłowia:

n1 = int("2867279575674690971609643216365"
     "4161626212087501848651843132337"
     "3373323997065608342")
n2 = int("1240905467219837578349182398365"
     "3459812983123659128386518235966"
     "4109783723654812937")

Trzy napisy, widoczne w każdej z definicji zmiennej, zostaną złączone w jeden napis (zupełnie jak w języku C) i zamienione na typ int. Spójrzmy na inny przykład:

# python2
>>> i = int("1" "0" "2" "4")
>>> print i
1024
>>> i = i + 3
>>> print i
1027

W dokumentacji Pythona 2 funkcja int została opisana następująco:

Return an integer object constructed from a number or string x, or return 0 if no arguments are given. If x is a number, it can be a plain integer, a long integer, or a floating point number. If x is floating point, the conversion truncates towards zero. If the argument is outside the integer range, the function returns a long object instead.

Z opisu możemy wyczytać, że przyjmuje ona jako parametr obiekt typu string. Ponadto nie musi zwrócić obiektu typu int — w przypadku przekroczenia jego zakresu, zostanie zwrócony obiekt typu long.

Encode, Decode

Zwróćmy uwagę na dwie ostatnie linie kodu:

n = magic2(magic1(n1, n2), 1337)
print hex(n)[2:-1].decode("hex").splitlines()[0]

W pierwszej wykorzystywane są funkcje magic1 oraz magic2, co jak już ustaliliśmy, realizuje odpowiednio dodawanie i mnożenie. Ostatecznie nazwa n będzie wskazywała na obiekt reprezentujący liczbę.

Przejdźmy do linii drugiej. Widzimy tam funkcję hex, według dokumentacji zamienia ona liczbę na ciąg znaków, reprezentujący wskazaną liczbę w postaci zapisu szesnastkowego.

Wiedząc, że funkcja hex zwraca napis, wykonujemy na nim operację wybrania fragmentu za pomocą sliceów. Liczby ujemne oznaczają, że wybieramy znaki licząc od końca. Zobaczmy to na trochę prostszym przykładzie:

# python2
>>> i = 1234
>>> s = hex(i)
>>> print s
0x4d2
>>> print s[2:-1]
4d

Funkcja decode służy do konwersji ciągu bajtów na napis odpowiedni dla użytkownika. Najczęstszym przypadkiem użycia funkcji decode (i encode) jest konwersja ciągu bajtów zawierających napis zakodowany w UTF-8. Zobaczmy:

# python2
>>> a = 'ąęł'
>>> print len(a)
6
>>> b = a.decode('utf-8')
>>> print len(b)
3
>>> print a
ąęł
>>> print b
ąęł

Pod nazwą a kryje się napis zakodowany za pomocą UTF-8. Jest to tablica 6 bajtów — na jeden znak przypadają 2 bajty. Funkcja len zwraca długość tej właśnie tablicy, a nie ilość znaków. W takim przypadku należy zdekodować ciąg bajtów na napis w UTF-8. Od tej chwili Python 2 będzie wiedział, że ma do czynienia z napisem w UTF-8 i funkcja len będzie zwracała poprawną wartość. Oczywiście wykorzystanie len jest tylko jedną z możliwości.

Funkcja encode dokonuje operacji odwrotnej. Zamienia ona napis, na zakodowany ciąg bajtów:

# python2
>>> a = u'ałóę'
>>> print len(a)
4
>>> b = a.encode('utf-8')
>>> print len(b)
7

O historii UTF i jego obsłudze w Pythonie 2 można przeczytać w dokumentacji.

W kodzie Gynvaela mamy do czynienia z konwersją ciągu znaków zapisanych szesnastkowo na czytelny dla człowieka tekst. Działa to na takiej samej zasadzie, jak opisana powyżej, tylko zastosowany został inny algorytm zamiany.

Wiemy, jak działa kod i znamy rozwiązanie. Zapraszam do przeczytania także write-up z poprzedniej misji.