Zaawansowane techniki programowania w języku Python - studia zaoczne

Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia przedmiotu

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie oceny co najmniej 3 z ćwiczeń. Uzyskanie oceny 2nb z ćwiczeń skutkuje uzyskaniem oceny 2nb z przedmiotu. Uzyskanie oceny 2 z ćwiczeń skutkuje uzyskaniem oceny 2 z przedmiotu.

Do tego przedmiotu nie ma wykładu, ocena z ćwiczeń jest oceną z przedmiotu.

Zasady zaliczenia ćwiczeń

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie jednego projektu:

 • projekt oddajemy na ostatnich zajęciach,

 • punktacja: 0 - 30 punktów (nie ma punktów ułamkowych ;) ),

 • temat, specyfikacja i punktacja projektu będzie podana odpowiednio wcześniej (nasz przedostatni wspólny zjazd)

 • trzeba być autorem rozwiązania

Obowiązująca skala ocen:

ocena

liczba punktów

procent sumarycznie uzyskanych punktów

5

od 28pkt do 30pkt

od 91% do 100%

4.5

od 25pkt do 27pkt

od 81% do 90%

4

od 22pkt do 24pkt

od 71% do 80%

3.5

od 19pkt do 21pkt

od 61% do 70%

3

od 16pkt do 18pkt

od 51% do 60%

2

poniżej 16pkt

poniżej 51%

2nb

za brak projektu

Środowisko pracy

Wymagany oficjalny interpreter Pythona w wersji co najmniej 3.7 (najlepiej najnowszy).

Link do pobrania oficjalnego interpretera: https://www.python.org/downloads/

Informacja

Niektóre systemy operacyjne (np. Ubuntu 18.04) nie posiadają wymaganej wersji interpretera języka Python. Część omawianych elementów języka może nie działać.

Wybór środowiska programistycznego należy do Ciebie, chociaż polecam PyCharm.

Link do pobrania środowiska PyCharm (wersja PyCharm Community Edition jest darmowa): https://www.jetbrains.com/pycharm/download/

Można uzyskać licencję edukacyjną (ważna przez rok) dla PyCharm/InteliJ IDEA/CLion/PhpStorm, więcej informacji tutaj: https://www.jetbrains.com/community/education/

Licencję edukacyjną na produkty (nie tylko związane z Pythonem) innych firm można także otrzymać przez GitHub Student Developer Pack, więcej informacji tutaj: https://education.github.com/pack

Myślę, że warto również wypróbować Microsoft Visual Studio Code. Jest darmowy, posiada wsparcie dla wielu języków (np. C, C++, C#, Java, Robot Framework), wydawany na własnej licencji.

Link do pobrania środowiska Microsoft Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

Jeżeli interesuje Ciebie edytor bez oznaczeń firmy Microsoft, telemetrii i udostępniany licencji MIT (wersja rozwijana w repozytorium na GitHub) sprawdź projekt VSCodium.

Dostępne są także środowiska programistyczne on-line, z tych polecam:

Materiały dodatkowe:

 1. Python Setup and Usage [EN]

 2. Python Download and Installation Instructions [Windows] [EN]

 3. Installing Python 3 on macOS [EN]

 4. Install PyCharm [EN]

 5. Instalacja i używanie Pythona [PL]

 6. Instalowanie Pythona [PL]

Materiały dodatkowe na YouTube:

 1. Instalacja Pycharm oraz Python - poradnik krok po kroku [PL]