EduVM 23.04 Beta - Przygotowanie VM

 1. Konfiguacja maszyny wirtualnej:

  • Nazwa: EduVM 23.04 Beta

  • Wersja: Ubuntu (64bit)

  • Skip Unattended Installation

  • RAM: 2048 MB

  • Processors: 2

  • Hard disk size: 30 GB

  • Hard disk format: VDI

  • Współdzielony schowek: Dwukierunkowy

  • Pamięć wideo: 32 MB

  • Kontroler: SATA: Użyj buforowania wejścia/wyjścia gospodarza: Tak

  • Sieć:

   • Karta 1: NAT

   • Karta 2: Karta sieci izolowanej (host-only) - wyłącznie do automatycznej konfiguracji z Ansible

 2. Instalacja systemu:

  • Xubuntu ISO: lunar-minimal-amd64.iso

  • Keyboard: English (US)

  • No updates while installing

  • TZ: Warsaw

  • Name: EduVM

  • Computer’s name: EduVM

  • Username: eduvm

  • Password: eduvm

  • Log in automatically

 3. Konfiguracja systemu

  Na konfigurowanej maszynie:

  • Ustawienie NOPASSWD dla grupy sudo

  • Zainstalowany openssh-server

  Na sąsiedniej maszynie:

  Po zakończonej konfiguracji z Ansible, na konfigurowanej maszynie:

  • Ponowne uruchomienie konfigurowanej maszyny

  • Usunięcie starych pakietów: sudo apt purge -y $(dpkg -l | grep -e linux-image -e linux-modules | grep -v $(uname -r) | awk "{print $2}")

  • Ustawienie ikony menu głównego

  • Przesunięcie panelu z góry na dół

  • Usunięcie zapisanych kluczy: rm ~/.ssh/authorized_keys

  • Wyzerowanie pustego miejsca: sudo dd if=/dev/zero of=/root/zero || sudo rm /root/zero

 4. Eksport przygotowanej maszyny

  • Wyłączenie karty sieciowej - host-only

  • Eksport do OCI

   • Polityka adresów MAC: Usuń wszystkie adresy MAC kart sieciowych