EduVM 23.10

W maszynie wirtualnej znajdziesz:

  • Python 3.11;

  • GCC 13.2;

  • clang 16.0;

  • PyCharm Community 2023.3;

  • Microsoft Visual Studio Code (wersja do wyboru, domyślnie pobierana jest najnowsza);

  • Qt Creator 10.0;

  • KDevelop 5.12 (23.08);

Pobieranie

Otwórz ten plik w kliencie BitTorrent, by rozpocząć pobieranie:

Dodatkowe dokumenty

Wydania przestarzałe

EduVM 23.10 Test

Ostrzeżenie

Maszyna wirtualna z zainstalowanym systemem w wersji testowej!

Pobieranie

Otwórz ten plik w kliencie BitTorrent, by rozpocząć pobieranie:

Dodatkowe dokumenty