EduVM 24.04

W maszynie wirtualnej znajdziesz:

  • Python 3.12;

  • GCC 13.2;

  • clang 18.1;

  • PyCharm Community 2024.1;

  • Microsoft Visual Studio Code (wersja do wyboru, domyślnie pobierana jest najnowsza);

  • Qt Creator 13.0;

  • KDevelop 5.12 (23.08);

Pobieranie

Otwórz ten plik w kliencie BitTorrent, by rozpocząć pobieranie:

Dodatkowe dokumenty