EduVM 23.04

W maszynie wirtualnej znajdziesz:

  • Python 3.11.2;

  • GCC 12.2.0;

  • clang 15.0.7;

  • PyCharm Community 2023.1;

  • Microsoft Visual Studio Code (wersja do wyboru, domyślnie pobierana jest najnowsza);

  • Qt Creator 9.0;

  • KDevelop 5.10.221203 (22.12.3);

Pobieranie

Otwórz ten plik w kliencie BitTorrent, by rozpocząć pobieranie:

Dodatkowe dokumenty

Wydania przestarzałe

EduVM 23.04 Beta

Ostrzeżenie

Maszyna wirtualna z zainstalowanym systemem w wersji beta!

Pobieranie

Otwórz ten plik w kliencie BitTorrent, by rozpocząć pobieranie:

Dodatkowe dokumenty