Podstawy programowania w języku Python - studia zaoczne

Środowisko pracy

Wymagany oficjalny interpreter Pythona w wersji co najmniej 3.7 (najlepiej najnowszy - 3.9).

Link do pobrania oficjalnego interpretera: https://www.python.org/downloads/

Informacja

Niektóre systemy operacyjne (np. Ubuntu 18.04) nie posiadają wymaganej wersji interpretera języka Python. Niektóre omawiane elementy języka mogą nie działać.

Wybór środowiska programistycznego należy do Ciebie, chociaż polecam PyCharm.

Link do pobrania środowiska PyCharm (wersja PyCharm Community Edition jest darmowa): https://www.jetbrains.com/pycharm/download/

Można uzyskać licencję edukacyjną (ważna przez rok) dla PyCharm/InteliJ IDEA/CLion/PhpStorm, więcej informacji tutaj: https://www.jetbrains.com/community/education/

Dostępne są także środowiska programistyczne on-line, z tych polecam:

Materiały dodatkowe:

  1. Python Setup and Usage [EN]

  2. Python Download and Installation Instructions [Windows] [EN]

  3. Installing Python 3 on macOS [EN]

  4. Install PyCharm [EN]

  5. Instalacja i używanie Pythona [PL]

  6. Instalowanie Pythona [PL]

Materiały dodatkowe na YouTube:

  1. Instalacja Pycharm oraz Python - poradnik krok po kroku [PL]