Programowanie w języku Python - studia zaoczne

Zasady zaliczenia

Zasady zaliczenia ćwiczeń

Zasady zaliczenia ćwiczeń są ustalane przez odpowiedniego prowadzącego i będą podane na pierwszych zajęciach.

Zasady zaliczenia wykładu

Zaliczenie wykładu, odbywa się w formie egzaminu testowego na ostatnim wykładzie (czas trwania około 90 minut). W każdym z 30 pytań będą zamieszczone trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową otrzymuje się 1 punkt, za błędną 0 punktów.

Termin egzaminu poprawkowego zostanie ogłoszony na ostatnim wykładzie.

Obowiązująca skala ocen:

ocena

liczba punktów

procent sumarycznie uzyskanych punktów

5

od 28pkt do 30pkt

od 91% do 100%

4.5

od 25pkt do 27pkt

od 81% do 90%

4

od 22pkt do 24pkt

od 71% do 80%

3.5

od 19pkt do 21pkt

od 61% do 70%

3

od 16pkt do 18pkt

od 51% do 60%

2

poniżej 16pkt

poniżej 51%

2nb

za brak podejścia do egzaminu

Zasady zaliczenia przedmiotu

Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest otrzymanie oceny co najmniej 3 z wykładu i co najmniej 3 z ćwiczeń. Uzyskanie oceny 2nb z ćwiczeń lub wykładu skutkuje uzyskaniem oceny 2nb z przedmiotu. Uzyskanie oceny 2 z ćwiczeń lub wykładu skutkuje uzyskaniem oceny 2 z przedmiotu.

Ocena z przedmiotu jest średnią oceny z ćwiczeń i wykładu.

Ostrzeżenie

Egzamin poprawkowy dla grupy L_I_NW_INFI_W2: 04.12.2021 rok godz. 08.00-08.45 na Moodle (odpowiedni kurs zostanie dopiero utworzony).

Środowisko pracy

Wymagany oficjalny interpreter Pythona w wersji co najmniej 3.7 (najlepiej najnowszy).

Link do pobrania oficjalnego interpretera: https://www.python.org/downloads/

Informacja

Niektóre systemy operacyjne (np. Ubuntu 18.04) nie posiadają wymaganej wersji interpretera języka Python. Część omawianych elementów języka może nie działać.

Wybór środowiska programistycznego należy do Ciebie, chociaż polecam PyCharm.

Link do pobrania środowiska PyCharm (wersja PyCharm Community Edition jest darmowa): https://www.jetbrains.com/pycharm/download/

Można uzyskać licencję edukacyjną (ważna przez rok) dla PyCharm/InteliJ IDEA/CLion/PhpStorm, więcej informacji tutaj: https://www.jetbrains.com/community/education/

Myślę, że warto również wypróbować Microsoft Visual Studio Code. Jest darmowy, posiada wsparcie dla wielu języków (np. C, C++, C#, Java, Robot Framework), wydawany na własnej licencji.

Link do pobrania środowiska Microsoft Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

Jeżeli interesuje Ciebie edytor bez oznaczeń firmy Microsoft, telemetrii i udostępniany licencji MIT (wersja rozwijana w repozytorium na GitHub) sprawdź projekt VSCodium.

Dostępne są także środowiska programistyczne on-line, z tych polecam:

Materiały dodatkowe:

 1. Python Setup and Usage [EN]

 2. Python Download and Installation Instructions [Windows] [EN]

 3. Installing Python 3 on macOS [EN]

 4. Install PyCharm [EN]

 5. Instalacja i używanie Pythona [PL]

 6. Instalowanie Pythona [PL]

Materiały dodatkowe na YouTube:

 1. Instalacja Pycharm oraz Python - poradnik krok po kroku [PL]

Przykładowe programy do wykładów

Wykład 1, 2 - Zasady zaliczenia; Literatura; Środowisko pracy; Wprowadzenie do języka; Podstawowe elementy języka

 1. Książka telefoniczna (słownik; pętla while)

Wykład 3, 4 - Funkcje; Rekurencja; Podział projektu na pliki - Moduły i pakiety, moduły standardowe

 1. Książka telefoniczna (funkcje)

 2. Fibonacci (funkcja rekurencyjna, iteracyjna; asercje; testy; TDD)

Wykład 5, 6 - Formatowanie napisów; Wirtualne środowisko; Operacje wejścia/wyjścia - Pliki; Operacje wejścia/wyjścia - Pickle

 1. Fibonacci (czytanie i zapisywanie pliku)

 2. Fibonacci (pickle)

Wykład 7 - Wprowadzenie do obsługi wyjątków

 1. NBP (wyjątki)

Wykład 8 - Egzamin